Váraszó Község honlapja

Fontos lehet

Szállások a környéken
Váraszón és körzetében található szálláshelyek
Csend és nyugalom
Ezeket biztosan megtalálhatja ha hozzánk látogat !
Hogyan talál hozzánk ?
Részletes tájékoztató térképekkel

Ma 2018. szeptember 26, szerda, Jusztina napja van. Holnap Adalbert napja lesz.

Online

Jelenleg 6 vendég olvas minket

_

 

_

Téli rezsicsökkentés

Váraszó Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018 (VII.27.) számú határozata alapján a fával és szénnel fűtők is megkapják a rezsicsökkentést.

Az érintettek október 15-ig jelenthetik be támogatási igényüket a Közös Polgármesteri Hivatal 6. sz irodájában kizárólag ügyfélfogadási időben
( Hétfő: 8-16:00; Szerda: 8-16:00; Péntek: 8-12:00).

A támogatás háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyag, amit az igénylők a téli fűtési szezonban vehetnek majd át.
Egy lakcímre, egy kérelem nyújtható be!

Csak az kaphat támogatást, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben (akiknél a vezetékes gáz be van kötve, minden bizonnyal kapott támogatást akkor is, ha csak például főzésre használja a vezetékes gázt, de nem fűt vele. Ez már kizárja az igénybejelentést), és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tennie.

Az igény jogosultságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is ellenőrizheti!

 


Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére

Háztartásonként (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál. A bejelentésben az igénylő nyilatkozik az igényelt természetbeni juttatás formájáról, mely tűzifa, szén, PB palackos gáz, PB tartályos gáz, fűtőolaj, vagy pellet/brikett lehet. Az igénybejelentés legkésőbb 2018. október 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs lehetőség!

A későbbiekben az igényjogosultság igazolására a bejelentéssel érintettek részére az Önkormányzat hivatalos igazolást állít ki.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás:

amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során már árkompenzáció jóváírásban részesült földgázfogyasztó, vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. Fontos előírás továbbá, hogy a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) ellenőrzi, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben. Az ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló adatlapot állítanak ki, mely megküldésre kerül a vizsgált háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már részesült a téli rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben!

 

_

Lakossági riasztó eszközök (sziréna) próbája Váraszó  területén

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Váraszó település területén 2018. augusztus 30.-án a lakossági riasztó, –tájékoztató (régi nevén légvédelmi sziréna) eszközök úgynevezett „morgató” próbáját tartja az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amelynek kellemetlenségeiért előre is kérik a lakosság megértését. Az ellenőrzés során a sziréna működtetésre kerül, mely rövid ideig tartó hanghatással jár.

A település területén lévő lakossági riasztó, tájékoztató eszközök meghatározott hangjelzések leadására képesek, melyekkel szükség esetén figyelmeztethetik a lakosságot egy katasztrófára vagy veszélyhelyzetre.
A szirénák „morgató” – felfutó hangjelzés 6 másodpercen keresztüli – próbájának célja, ellenőrizni az eszközök állapotát és, megvizsgálni működőképességét.
A próba során kiadott jelzéseket kizárólag műszaki ellenőrzés céljából adják le és semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság a részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A katasztrófavédelem és az áramszolgáltató szakemberei a településen található valamennyi szirénát leellenőrizik. Minden kapcsolószekrényéhez odamennek, a speciális kulccsal felnyitják és működésbe hozzák a készülékeket. A próbák a településen és a környező településeken előre meghatározott terv alapján folyamatosan zajlanak.
Egy bekövetkezett, vagy előre jelzett katasztrófa esetén a hatóságok ezekkel az eszközökkel is riasztják az állampolgárokat, így fontos tudni, hogy hol szólalnak meg, illetve szükséges e az eszköz esetleges javítása.

A szirénák üzempróbájának végrehajtása a lakosság védelmét és biztonságát szolgálja.

Tisztelettel:

Vincze Ferenc - polgármester

 

_

245,81 millió forint támogatás komplex humán erőforrás fejlesztésre a Pétervásárai Járásban

Humán szolgáltatások fejlesztésében működik együtt Erdőkövesd, Fedémes, Ivád, Kisfüzes, Pétervására, Szentdomonkos, Tarnalelesz és Váraszó települési önkormányzatai által alkotott konzorcium.

Tarnalelesz Községi Önkormányzat konzorciumot hozott létre Erdőkövesd Községi Önkormányzat, Fedémes Községi Önkormányzat, Ivád Községi Önkormányzat, Kisfüzes Községi Önkormányzat, Pétervására Városi Önkormányzat, Szentdomonkos Községi Önkormányzat, Váraszó Községi Önkormányzata részvételével. Az együttműködő partnerek a 245,81 millió Ft vissza nem térítendő támogatást egy két évig tartó projektre fordítják, melynek keretében megvalósuló programelemek, alkalmazkodva a kitűzött célrendszerhez, sokrétű társadalmi probléma megoldására tesznek kísérletet.

A projekt alapvető célja a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése, az azokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása. A humán közszolgáltatások hozzáférésének javítása elsősorban a konzorciumban résztvevő települések igényeinek figyelembe vételével történik.

A projekt további célja a konzorcium településein élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztathatóságra való felkészítése, kompetenciájuk fejlesztése, mentorálása, nyomon követése a képzésektől egészen a foglalkoztatásig. Ehhez kapcsolódóan cél a munkaadói oldal elfogadó magatartásának az erősítése is.

Az idős és a fiatal lakosság helyben maradásának záloga a helyi civil szervezetek és helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. Cél tehát ezen szervezetek bevonása az egyes programelemekbe, illetve kimondottan a számukra tervezett programok megvalósítása, mellyel erősíthetjük őket.

A roma lakosság számosságára tekintettel célunk a nemzetiségek közötti párbeszéd javítása, melyet az eltérő kultúrák bemutatkozását célzó rendezvényekkel, helyi hagyományokra építő programelemekkel kívánunk elérni.

A projekt kódja: EFOP-1.5.3-16-2017-00088
A projekt címe: Észak-hevesi területi különbségek mérséklése komplex szolgáltatásfejlesztéssel
A támogatás összege: 245 813 759 Ft

További információ kérhető:
Mikó Ákos Zoltán, projektmenedzser
Elérhetőség: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet

 

_

Lakossági és Partneri meghívó

A Településképi Arculati Kézikönyv és Rendelet készítésének munkaközi bemutató szakaszához

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, és az érintett Partnereket, hogy Pétervására Város Önkormányzata a 314/2012. (XI.8) Korm rend. alapján a Településkép Arculati Kézkönyv készítésével kapcsolatban bemutató, vetített képes lakossági fórumot tart.

Helyszín: Művelődési Ház
3254 Váraszó, Szabadság tér 43.
Időpont: 2017. november 14. 17 óra

A fórum keretében a tervezők prezentáción mutatják be az eddig elkészült Településképi Arculati Kézkönyvet.

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, helyi lakost, vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

Vincze Ferenc
polgármester

 

_

Több mint ötezer sárga kuka várja gazdáját! Érdeklődjön az Önkormányzatnál!

A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás jóvoltából 2017. évben, az alábbi települések kaphatnak szelektív gyűjtőedényt.

A kukák korlátozott darabszámban állnak rendelkezésre! A táblázatban nevesített Önkormányzatok két ütemben fogják átadni. Az első ütemben kiosztható több mint ötezer kuka. A településenkénti darabszámát a táblázat tartalmazza. A második ütemben a tartalék keretetet, – mintegy kétezer kukát osztják ki, a lakosok aktivitása, illetve az Önkormányzatok igénylésének érkezési sorrendjében.

Figyelem!A kukák ingyenesek, de a korlátozott darabszám és a pártatlan kiosztás érdekében az átvétel feltétele, hogy a központi és a helyi szállítási rakodási, valamint matrica előállítási és a szerződéskötéssel kapcsolatosan nyomtatvány költségeket azaz 630, Ft + ÁFA = 800 Ft/db meg kell téríteni, regisztrációs költségek címen. A kukák átvételekor a a felhasználó az ingyenes kuka mellett megkapja az egységes, sorszámozott matricát, a tájékoztatót, valamint a szerződéskötésre készített nyomtatványokat, a szerelési útmutatót. Az a lakos, aki szeretné átvenni az „ingyenes” kukát, az Önkormányzat által megjelölt helyen és időben 800,- Ft regisztrációs díj befizetése és a nyilatkozat aláírása után átveheti a sárga kukát. Az átvételhez szükség van még a számlafizető személy személyi igazolványa, lakcímkártyája, és adóazonosító kártyájára.

Településünkön 104 sárga kuka kerül átadásra.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Valasztas 2018

VÁRASZÓ KÖZSÉG REHABILITÁCIÓJA

Kapcsolat

A honlap talajdonosa Váraszó Község Önkormányzata
Váraszó Rákóczi út 1.
36/572-011
polgarmester@varaszo.hu
You are here: Kezdőlap