Váraszó ivóvízminőség-javításának műszaki előkészítése

Kedvezményezett neve: Váraszó Község Önkormányzata

Támogatás összege: 237 105 064 Ft

Támogatás mértéke: 89,949455 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.01.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00019

Projekt rövid bemutatása:

Váraszó és Erdőkövesd települések vízellátását jelenleg 1 darab mélyfúrású kút biztosítja.

A kútszivattyú a vizet a 300 m3/d kapacitású FERMASICC típusú vas-, mangántalanító berendezésen keresztül a 2x50 m3-es térszíni medencébe juttatja. Az épületben lévő H 13/III-3B 35 típusú (Q=19,5 m3/h; H=38 m) vakkutas hálózati nyomásfokozó szivattyú segítségével jut el a kezelt víz a hálózatba és az ellennyomó rendszerű 2x100 m3-es tárolómedencébe. A hálózati fertőtlenítés ADVANCE 201 típusú klórgáz adagoló berendezéssel történik.

A zagyvizeket a gravitációs rendszerű süllyesztett vb. vasiszap ülepítő fogadja.

A kút, a vízkezelő berendezés, vasiszapülepítő és az udvartéri medence állapota nem kifogásolt. A vízhálózat anyaga KM-PVC, a csővezetékek nem szorulnak felújításra, viszont a tűzcsapok, vízmérők állapota kifogásolt, cseréjük szükséges.

A 2x100 m3-es magastároló medence állapota miatt felújításra kerül.

A meglévő vízkezelő berendezés nem alkalmas ammónium eltávolítására, így a szolgáltatott víz is határérték feletti koncentrációban tartalmaz ammóniumot. Erre tekintettel a vízkezelő rendszer fejlesztése szükséges.

A projekt Váraszó és Erdőkövesd települések közigazgatási területén valósul meg. A rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át.