Váraszó Község honlapja

Óvoda udvar: 4.359.568 Ft
Óvodafejlesztés: 29.991.533 Ft
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 8.245.255 Ft
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása: 4.926.857 Ft
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 6.982.739 Ft
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása: 27.255.942 Ft

 

 

Fontos lehet

Szállások a környéken
Váraszón és körzetében található szálláshelyek
Csend és nyugalom
Ezeket biztosan megtalálhatja ha hozzánk látogat !
Hogyan talál hozzánk ?
Részletes tájékoztató térképekkel

Ma 2022. október 2, vasárnap, Petra napja van. Holnap Helga napja lesz.

Online

Jelenleg 5 vendég olvas minket

Bursa Hungarica 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó, és tanulmányaikat folytató fiatalok számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.


Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei:

A felhívás kódja: BURSA-2022 A

A felhívás kódja: BURSA-2022 B

 

_

Lakossági riasztó eszközök próbája

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Váraszó település területén 2021. szeptember 3-án a lakossági riasztó, –tájékoztató (régi nevén légvédelmi sziréna) eszközök úgynevezett „morgató” próbáját tartja az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amelynek kellemetlenségeiért előre is kérik a lakosság megértését. Az ellenőrzés során a sziréna működtetésre kerül, mely rövid ideig tartó hanghatással jár.

A település területén lévő lakossági riasztó, tájékoztató eszközök meghatározott hangjelzések leadására képesek, melyekkel szükség esetén figyelmeztethetik a lakosságot egy katasztrófára vagy veszélyhelyzetre. A szirénák „morgató” – felfutó hangjelzés 6 másodpercen keresztüli – próbájának célja, ellenőrizni az eszközök állapotát és, megvizsgálni működőképességét. A próba során kiadott jelzéseket kizárólag műszaki ellenőrzés céljából adják le és semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság a részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A katasztrófavédelem és az áramszolgáltató szakemberei a településen található valamennyi szirénát leellenőrizik. Minden kapcsolószekrényéhez odamennek, a speciális kulccsal felnyitják és működésbe hozzák a készülékeket. A próbák a településen és a környező településeken előre meghatározott terv alapján folyamatosan zajlanak. Egy bekövetkezett, vagy előre jelzett katasztrófa esetén a hatóságok ezekkel az eszközökkel is riasztják az állampolgárokat, így fontos tudni, hogy hol szólalnak meg, illetve szükséges e az eszköz esetleges javítása.

A szirénák üzempróbájának végrehajtása a lakosság védelmét és biztonságát szolgálja.

Tisztelettel:

Vincze Ferenc - polgármester

 

_

Meghívó !

Tisztelt váraszóiak, kedves érdeklődők !

Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült a "Váraszó Helytörténeti kiadvány" amelyet szeretnénk bemutatni a lakóknak és érdeklődőknek.

A bemutató 2021. augusztus 14-én 13.15-kor lesz, a Falunap keretében, a Váraszói Faluház udvarán (Váraszó, Szabadság út 54.) lesz megtartva.

A helyszínen a kiadványban szereplők-írók részvételével történő bemutatón egész délután lehetőség lesz bővebben megismerni a könyv elkészítésének körülményeit. Kérjük, hogy a rendezvényen minél többen vegyenek részt! A bemutató külterületen lesz, ennek ellenére kérjük, hogy mindenki tartsa be az előírt védőtávolságot!

Váraszói Község Önkormányzata

 

_

 

Tisztelt Váraszóiak!

 

Az utóbbi időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzathoz indokolatlan csendháborítás témakörében. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék.

Az együttélési normákat megsértő szomszédot először célszerű személyesen felszólítani. Amennyiben ezen felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene csendháborítás miatt. A csendháborítás elkövetője 5.000,-150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal bűntetendő.

A rendőrségi feljelentésen kívül az önkormányzat jegyzőjénél is élhetünk bejelentéssel, ennek lehetőségét teremtettük meg Váraszó Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (VII.9.) számú önkormányzati rendeletével, ami 2021. július 15-én lép hatályba.

Az érintett személy szóban vagy írásban bejelentést tehet a jegyzőnél vagy az önkormányzatnál, amennyiben a személyes felszólítás nem érte el célját. A bejelentés tartalmazza az elkövetés helyét, idejét, az időtartamot, valamint egy leírást az eseményről. Ez is elégséges az eljárás megindítására, amit célszerű egyéb bizonyítékkal (pl.: kép-, hangrögzítés), vagy több tanú megnevezésével megerősíteni.

A hivatkozott önkormányzati rendelet szabályai a következők:

„32.§

(1) A község belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb hangosító berendezés alkalmazásával a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek a kiemelt családi rendezvények, mint például a lakodalom, ballagás, keresztelő, névadó, illetve a nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű alkalmi rendezvények, mint például a születésnap, kerti parti, házibuli.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendezvényeket 7 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzatnál és a rendőrségen, amelyek kizárólag a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhetnek megrendezésre. Ebben az esetben a rendezvény a hanghatás tekintetében nem tarthat tovább a megjelölt napon 24 óránál. A rendezvény folytatódhat időkorlát nélkül, ha az olyan hanghatással jár, amely nem zavarja a lakókörnyezetet, illetve a köznyugalmat.

(4) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, motoros fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése:

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető

(5) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.: anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép vagy betonkeverő használata, stb.)

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető.

(6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.

(7) Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. Ezen berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni”.

Ezen rendelet szerint a jegyző első alkalommal figyelmeztetésben részesíti az elkövetőt, majd ismételt elkövetés esetén környezetvédelmi bírságot állapít meg, melynek összege 100.000,-Ft.

A rendeletben megjelölt bejelentő lap és beleegyező nyilatkozat az önkormányzatnál beszerezhető.

Kedves Lakosok!

A fent leírtak jogszabályi lehetőséget teremtenek az együttélési szabályokat megszegő, vagy be nem tartó személy(ek) elleni fellépésre. Az önkormányzatnak nem célja bírsággal sújtani senkit sem, azonban ha a felszólítás és figyelmeztetés első körben nem vezet eredményre, akkor kénytelenek vagyunk eljárást kezdeményezni a szabályszegőkkel szemben.

Kérjük, tartsák be a szabályokat, legyenek tekintettel a többi lakóra, bízunk abban, hogy nem kerül sor eljárások megindításra.

Váraszó Község Önkormányzata

 

_

Felhívás parlagfű elleni védekezésre !

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezést külterületen a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (a továbbiakban: NTI) belterületen a jegyző rendeli el.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és az NTI ellenőrzik.

Bírság kiszabására kül- és belterületen egyaránt az NTI jogosult. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezési és gyommentesítési kötelezettségének határidőben (2021. június 30.) tegyen eleget.


 

_

Koronavírus tájékoztatók a legújabb változtatásokról (március 7.)

  • - A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. március 8-tól csak ügyeleti szinten működik.
  • - Ügyintézés telefonon, vagy e-mailben történik az alábbi elérhetőségeken: 36/568-036, vagy 36/568-037 Email: hivatal[kukac]petervasara.hu
  • - Változások az az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásaiban. (letölthető itt)
  • - A Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Váraszói Tagóvodájában 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig rendkívüli szünetet rendelt el az Emberi erőforrások minisztere!-
  • - Váraszó Község Önkormányzat 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig minden váraszói (bölcsődés, óvodás, általános iskolás) gyermeknek – függetlenül attól, hogy helyben vagy más településen jár óvodába, iskolába, illetve térítéskötelesen vagy ingyenesen étkezik – térítésmentesen biztosítja az intézményi étkezést. Az iskolai, óvodai étkezés a településre történő kihordással történik, ahol az adagokat az igénylők átvehetik.
    Az étkezési igényt kérjük, hogy munkanapokon 8.00-12.00 óra között a 06/36-368-426-os telefonszámon jelezzék. A nem a Tamási Áron Általános Iskolába járó gyermekek diákigazolvánnyal igazolják tanulói jogviszonyukat.


 
További cikkek...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: Kezdőlap