A csendháborítási rendeletről

Tisztelt Váraszóiak!

Az utóbbi időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzathoz indokolatlan csendháborítás témakörében. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék.

Az együttélési normákat megsértő szomszédot először célszerű személyesen felszólítani. Amennyiben ezen felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene csendháborítás miatt. A csendháborítás elkövetője 5.000,-150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal bűntetendő.

A rendőrségi feljelentésen kívül az önkormányzat jegyzőjénél is élhetünk bejelentéssel, ennek lehetőségét teremtettük meg Váraszó Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (VII.9.) számú önkormányzati rendeletével, ami 2021. július 15-én lép hatályba.

Az érintett személy szóban vagy írásban bejelentést tehet a jegyzőnél vagy az önkormányzatnál, amennyiben a személyes felszólítás nem érte el célját. A bejelentés tartalmazza az elkövetés helyét, idejét, az időtartamot, valamint egy leírást az eseményről. Ez is elégséges az eljárás megindítására, amit célszerű egyéb bizonyítékkal (pl.: kép-, hangrögzítés), vagy több tanú megnevezésével megerősíteni.

A hivatkozott önkormányzati rendelet szabályai a következők:

„32.§

  • A község belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb hangosító berendezés alkalmazásával a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása.
  • Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek a kiemelt családi rendezvények, mint például a lakodalom, ballagás, keresztelő, névadó, illetve a nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű alkalmi rendezvények, mint például a születésnap, kerti parti, házibuli.
  • A (2) bekezdésben foglalt rendezvényeket 7 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzatnál és a rendőrségen, amelyek kizárólag a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhetnek megrendezésre. Ebben az esetben a rendezvény a hanghatás tekintetében nem tarthat tovább a megjelölt napon 24 óránál. A rendezvény folytatódhat időkorlát nélkül, ha az olyan hanghatással jár, amely nem zavarja a lakókörnyezetet, illetve a köznyugalmat.
  • Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, motoros fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése:

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető

  • Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.: anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép vagy betonkeverő használata, stb.)

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető.

  • Az (5) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.
  • Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. Ezen berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni”.

Ezen rendelet szerint a jegyző első alkalommal figyelmeztetésben részesíti az elkövetőt, majd ismételt elkövetés esetén környezetvédelmi bírságot állapít meg, melynek összege 100.000,-Ft.

A rendeletben megjelölt bejelentő lap és beleegyező nyilatkozat az önkormányzatnál beszerezhető.

Kedves Lakosok!

A fent leírtak jogszabályi lehetőséget teremtenek az együttélési szabályokat megszegő, vagy be nem tartó személy(ek) elleni fellépésre. Az önkormányzatnak nem célja bírsággal sújtani senkit sem, azonban ha a felszólítás és figyelmeztetés első körben nem vezet eredményre, akkor kénytelenek vagyunk eljárást kezdeményezni a szabályszegőkkel szemben.

Kérjük, tartsák be a szabályokat, legyenek tekintettel a többi lakóra, bízunk abban, hogy nem kerül sor eljárások megindításra.

Váraszó Község Önkormányzata