Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező helyi közutak védelméről

Váraszó község Önkormányzata változatlanul szeretné biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani azokat a helyi közútjait, amelyek folyamatosan ki vannak téve a jelentős össztömegű tehergépjárművek visszatérő módon tapasztalható használatának.

Az elmúlt két évben a probléma megoldása érdekében megállapodás jött létre az érintett erdőgazdálkodók és a rendszeres úthasználó szállítók között, hogy elsősorban a környéken kitermelt fa kiszállításával együttjáró lényeges útterhelés ügye megnyugtatóan rendeződjön.

Ebben az évben a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati támogatással megvalósult a Váraszó, Szabadság út, az ingatlan nyilvántartás szerint belterület 205/2 hrsz-ú szilárd burkolatú közút Vízműtelepig érő mintegy 400 méter hosszúságú szakaszának felújítása.

Mindezek hatására a belterületi utak védelme érdekében 2022. augusztus 23-án önkormányzati rendeletet alkotott a Képviselőtestület egyes utcákat – köztük az érintett útszakaszt – érintően a 15 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásának bevezetésére.

A frissen felújított útszakasz megóvása mellett a rendeletalkotás indokaként szolgált még, hogy a lakosság évek óta panaszkodik a nagy teherautókra és kamionokra. Többen a régebben épített lakóházak rongálódását (repedését) is a nagy járművek által okozott talajmozgásokra vezetik le, nem beszélve az önkormányzati utak fokozott elhasználódásáról.

A Képviselőtestület minden tagja egyhangúlag szavazta meg a súlykorlátozás bevezetését 2023. január 1-jei hatálybalépéssel, kellő időt hagyva a tilalmazásra való felkészülésre.

A rendeletalkotást megelőzően egyeztetés történt a településen illetékes Pétervásárai Rendőrőrs parancsnokával a bevezetésről, valamint a megfelelő közúti jelzőtáblák, tájékoztatók, kamerák kihelyezéséről, amivel bizonyítani lehet a táblák tiltását figyelmen kívül hagyók szabályszegését. A rendőrség állásfoglalása szerint az is bizonyítja a lehetséges elkövetést, ha valaki(k) látják a járműveket és időpont-rendszám megjelöléssel bejelentést tesznek a rendőrségen, vagy az önkormányzatnál.

A súlykorlátozási tilalom alól ezentúl eseti megállapodással, illetve díjazás ellenében történő behajtási engedély kiadásával nem lehet eltérni, mert a Kúria alkotmánysértőnek ítélte a közút közlekedési célú díjköteles használatának helyi rendeleti szabályozását.

A váraszói templom előtti téren lehetőség lesz visszafordulni azoknak a járműveknek, amelyekkel nem kívánnak szabálysértést elkövetni.