2023. január 1-jétől építményenként évi 8.000,-Ft-ra emelkedett a magánszemélyek kommunális adójának mértéke Váraszón

Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. október 26-án tartott ülésén 2023. január 1-jei hatállyal az eddigi 6.000,-Ft-ról 8.000,-Ft-ra emelte építményenként a magánszemélyek kommunális adójának éves mértékét.

A Képviselőtestület az adókulcs emelése mellett három jelentős ok miatt döntött.

  • Egyrészt az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. §-a 2020. december 31. napjával hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó valamennyi rendelkezését. Váraszó esetében a helyi adórendeletben az ideiglenes iparűzési adó mértéke 1.000 Ft/nap összegben volt megállapítva. Ezen adótétel megszüntetésével az ebből származó bevétel törlődött.
  • Másrészt a fennálló helyzeten tovább rontott 2021-ben az 1 millió forint összegű súlyadó, azaz a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ának a végleges elvonása.
  • Harmadrészt 2023-tól megszüntetésre kerül az egyre csökkenő bevételt jelentő idegenforgalmi adó, mert rendkívüli mértékben visszaesett a falusi turizmus keretében működő szálláshely szolgáltatás.

2022. év során hatályát vesztette az a központi jogszabályi rendelkezés, amely szerint a veszélyhelyzet fennállása miatt nem lehet a helyi adók mértékét emelni.

Ezek után felmerült a jelentős önkormányzati saját forrás csökkenése alapján az adókorrekció. Többek között a villamosenergia és a gázenergia díjának nagy arányú emelkedése olyan jelentős terhet róhat az Önkormányzatra, amely veszélybe sodorhatja egyes feladatai ellátását.

Ugyanakkor a 2023. évi adótörvény értelmében – az önkormányzatok rovására – 2023-ban bevezetésre került az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapításának módja a kisvállalkozások számára. Így 12 millió forint bevételig az iparűzési adóalap 2,5 millió forint lesz, amely után 2 %-os adókulcs alkalmazásával mindössze 50.000,-Ft forint lesz a fizetendő adó éves összege.

A fentiek alapján vált indokolttá – a helyi adórendelet módosítása útján – az eddig alkalmazott 6.000,-Ft-os kommunális adó mértékének 8.000,-Ft-ra történő emelése 2023. évtől kezdődően.

Az arányos közteherviselés érdekében a Képviselőtestület elvetette magasabb adó megállapítását.

A 2.000,-Ft-os (33 %-os) nagyságú adóemelés mintegy 500.000,-Ft/év többletbevételt jelenthet, figyelemmel a mintegy 250 települési szintű építmény adótárgyra és magánszemély adóalanyra. Az Önkormányzat az elmúlt időszakban évente 1.600.000,-Ft összegű magánszemélyek kommunális adója bevételt realizált, amely az adóemelést követően 2.100.000,-Ft-ra növekedhet


A kapcsolódó rendelet innen is letölthető.